top of page

Fair play-ansvarlig oppnevnes av klubbens styre og har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag. 

Sportsklubben Herd sin Fair Play-ansvarlig er Tore Nogva. 

Kontaktinfo:
Telefon 922 12 929
Mail Tore@herd.no

bottom of page