top of page

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra, komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for.

                                                           Last ned klubbhånddboken HER.

 

bottom of page