top of page
Search
  • Writer's pictureMarius Ødegaard

Velkommen til årsmøte 2023!

Updated: Mar 29, 2023

Sportsklubben Herd kaller inn til årsmøte torsdag 30. mars kl 19:00 på klubbhuset. Alle som har betalt medlemskontigent og er fylt 15 år er stemmeberettiget. Vedlagt ligger revisjonsberetning, årsregnskap, ledelseserklæring, saldobalanse, og noter til regnskapet.

Saksliste 2023
.
Download • 27KB

Årsmøte - Budsjett Herd 2023
.xlsx
Download XLSX • 14KB

Revisjonsberetning spk Herd, sign
.pdf
Download PDF • 1.52MB

Årsberetning 2022
.pdf
Download PDF • 732KB

2022 Saldobalanse, posteringer Spk Herd v20
.pdf
Download PDF • 90KB

Ledelseserklæring
.pdf
Download PDF • 1.80MB

Årsregnskap
.pdf
Download PDF • 1.60MB

2022 Noter
.docx
Download DOCX • 29KB


418 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page