top of page
Search
  • Writer's pictureMarius Ødegaard

Spennende samarbeid med Åse og Lerstad skole!

Vi har den siste tiden hatt en svært god dialog med Åse og Lerstad skole rundt hvordan vi kan få til et så godt tilbud som mulig for barn i alderen 5-8 år. Sportsklubben Herd er inne i en prosess hvor man justerer på aktivitetstilbudet i klubben. I aldersgruppene 5 – 8 år legges det opp til allsidighet og en kombinasjon av gymlek, ballek og fotball. Målsetningen er at rammeverket for det nye aktivitetstilbudet i aldersgruppen 5 – 8 år er på plass til 01.09.22 (årskull 2017 vil gå inn på «ny ordning»). I den nye samarbeidsformen med skolene Åse og Lerstad utnytter vi kompetanse som kan bidra i både skole og klubb. Kurt Haukeberg ble nylig ansatt som trenerkoordinator for aldersgruppen 5-8 år. Han skal fungere som en veileder for aktivitetslederne Johannes Eggesbø og Ola Ljoså hos hhv Åse og Lerstad skole. Skolene stiller med en eller flere aktivitetsledere til all aktivitet tilknyttet gymlek.

Fra venstre aktivitetsleder Ola Ljoså, rektor ved Lerstad skole Hårek Sande, trenerveileder Kurt Haukeberg, rektor ved Åse skole Vigdis Rønnning og aktivitetsleder Johannes Eggesbø. Slik blir tilbudet for de ulike årsklassene:


628 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page