top of page
Search
  • Writer's pictureMarius Ødegaard

Infoskriv om styrets arbeid 2024

Les full infoskriv under

Infoskriv Herd medlemmer - styrets arbeid 2024
.pdf
Download PDF • 4.19MB


Styrets mål for 2024:

- Bærekraftig økonomi som gir oss mulighet for å betale gjeld i tillegg til å på sikt videreutvikle

anlegget (led lys bane sør og nytt kunstgress bane nord)

- Bidra til økt fellesskap og klubbfølelse

- Reforhandle ny hovedavtale med sponsor

- Opprette en ny oppdatert hjemmeside for SK Herd, med bedre funksjonalitet, informasjon og

oppdateringer for alle medlemmer.

- Få på plass et tydelig årshjul for klubbdrift og større arrangement som gjennomføres for klubben og

klubbens medlemmer.

- Få ut god informasjon om klubben til alle medlemmerStyret 2024 (fra venstre til høyre): Solveig S. Opskar, Eirik Holmelid, Geir Kleppe, Heidi

Thomassen, Sven Frøland, Monica Amdam


Alltid troa!

Hilsen Styret
300 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page